A A A

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 Świadczenia POZ ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną.

Świadczenia w POZ są realizowane przez:

  • lekarza POZ
  • pielęgniarkę POZ
  • położną POZ

zgodnie z zakresem zadań

Do świadczeń w POZ należą działania związane w szczególności z: badaniem i poradą lekarską, diagnostyką i leczeniem, opieką zdrowotną nad dzieckiem i młodzieżą, orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, szczepieniami ochronnymi określonymi w kalendarzu szczepień, zadaniami pielęgniarki rodzinnej, zadaniami położnej rodzinnej, zadaniami pielęgniarki szkolnej.

Świadczenia w ramach POZ realizowane są w Poradni Medycyny Rodzinnej w Stubnie i Gabinecie Ogólnym w Kalnikowie

 

Świadczenia realizowane są w godzinach 08.00 – 18.00 (zgodnie z harmonogramem)

Świadczenia POZ dla naszych podopiecznych od poniedziałku do piątku po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy realizowane są w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu i Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu