Medycyna sportowa

stetoskopOrzekanie o zdolności do uprawiania sportu dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

Badaniom sportowo-lekarskim obowiązkowo podlegają zawodnicy (również niepełnoletni) klubów sportowych, zrzeszeni w związkach sportowych. Zgodnie z ustawą o sporcie zawodnik to osoba uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy, która ma licencję wydaną przez związek.

Drugą grupą dzieci, które ustawowo wymagają orzeczeń sportowo-lekarskich, są kandydaci i uczniowie szkół sportowych.

 

Badanie wstępne

Badanie wstępne jest to badanie kwalifikujące do uprawiania sportu, które przeprowadza się u osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia. W odniesieniu do wszystkich dyscyplin sportowych obowiązują następujące badania:

  • ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i ostrości wzroku
  • badanie ortopedyczne
  • 12-odprowadzeniowe badanie elektrokardiograficzne z opisem
  • pomiary antropometryczne
  • badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym
  • oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi
  • badanie ogólne moczu.
  • u zawodników uprawiających płetwonurkowanie -spirometria, a u zawodników uprawiających sporty walki – konsultacja neurologiczna.

 

Badania okresowe

Rutynowo badanie okresowe przeprowadza się po upływie 12 miesięcy  w takim samym zakresie jak badanie wstępne .U zawodników do ukończenia 16. roku życia jeżeli wymaga tego stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego badanie takie należy przeprowadzić po 6 miesiącach (bez badań dodatkowych)

Dodatkowo u zawodników uprawiających płetwonurkowanie co 2 lata należy wykonywać badanie spirometryczne, natomiast zawodników uprawiających sporty walki co 2 lata kierować na konsultację neurologiczną.

 

Badanie kontrolne

Badania kontrolne wykonuje się dodatkowo, w zależności od potrzeb, u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazu, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut. Badanie kontrolne obejmuje ogólne badanie lekarskie oraz badania specjalistyczne i diagnostyczne uwarunkowane stanem zdrowia. Standardowo takie badania przeprowadza się po przerwie w uprawianiu sportu spowodowanej kontuzją (skręceniem, zwichnięciem lub złamaniem). Dodatkowo w przypadku sportów walki po utracie przytomności w trakcie walki, czyli tzw. nokaucie, zawsze konieczna jest ponowna konsultacja neurologiczna.