Geriatria

badania seniorówGeriatria jest dziedziną zajmującą się chorobami wieku podeszłego. Łączy  ona w sobie zagadnienia z zakresu medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, neurologii oraz psychiatrii.

Wraz z procesem starzenia się organizmu w ciele oraz psychice zachodzi wiele charakterystycznych zmian. Istnieje wielu lekarzy specjalistów, do których możemy zgłaszać się z naszymi problemami. Jednak seniorzy potrzebują szczególnej opieki i zwykle specjalistycznej diagnozy w wielu przypadłościach naraz.

Zdaniem  lekarza geriatry jest całościowe spojrzenie na pacjenta, uwzględnienie pełnego wywiadu chorobowego, jakości życia chorego oraz wyłonienie najbardziej pilnych problemów zdrowotnych.

USŁUGI:

 • analiza przyjmowanych przez leków i odpowiedni ich dobór tak, aby nie wchodziły w interakcje i nie szkodziły Pacjentowi,
 • leczenie chorób wieku starczego i chorób współistniejących, a także zapobieganie ich progresji, opóźnienie wystąpienia czy pogłębienia się niepełnosprawności,
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń funkcji psychicznych: pamięci, zachowania, depresji, bezsenności u osób starszych.
 • Ocena przebiegu chorób przewlekłych takich jak: choroba wieńcowa, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2 i dostosowanie ich leczenia do stanu i wieku chorego
 • Leczenie „wielkich zespołów geriatrycznych”

Jak przebiega wizyta u geriatry

 • Podczas wizyty lekarz przeprowadzi szczegółowy wywiad i niezbędne badania przedmiotowe. Zinterpretuje wyniki, przepisze leki, skieruje na zabiegi i udzieli ogólnych wskazówek w ramach profilaktyki chorób. Może zalecić dodatkowe badania laboratoryjne i diagnostyki obrazowej.

Przed wizytą w Poradni Geriatrycznej chory oraz jego opiekun powinni przegotować się i zabrać ze sobą:

 • pełną listę leków i suplementów przyjmowanych przez chorego,
 • wyniki wcześniejszych badań,
 • wypisy szpitalne,
 • konsultacje specjalistyczne
 • przedmioty stosowane w domu w celu poprawienia komfortu chorego, takie jak: ortezy, okulary do czytania, aparaty słuchowe, laski, kule.