Medycyna rodzinna

Podstawowym celem medycyny rodzinnej jest leczenie istniejących najczęstszych schorzeń oraz utrzymanie pacjentów w dobrej kondycji psychicznej i  fizycznej.

Medycyna rodzinna obejmuje opieką zdrowotną rodziny naszych pacjentów. Lekarz rodzinny jest pierwszym i podstawowym ogniwem opieki medycznej. Zadeklarowanie przynależności do wybranego przez pacjenta lekarza poprzez złożenie deklaracji gwarantuje  wszystkim członkom rodziny objętej jego opieką -bezpłatną opiekę medyczną w ramach kontraktu NFZ.

Świadczenia POZ ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną.

Świadczenia w POZ są realizowane przez:

 • lekarza POZ
 • pielęgniarkę POZ
 • położną POZ

zgodnie z zakresem zadań

Do świadczeń w POZ należą działania związane w szczególności z: badaniem i poradą lekarską, diagnostyką i leczeniem, opieką zdrowotną nad dzieckiem i młodzieżą, orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, szczepieniami ochronnymi określonymi w kalendarzu szczepień, zadaniami pielęgniarki rodzinnej, zadaniami położnej rodzinnej, zadaniami pielęgniarki szkolnej.

Oferujemy naszym pacjentom:

 • nieograniczony dostęp do świadczeń zdrowotnych (w godzinach pracy przychodni);
 • możliwość wykonania badań laboratoryjnych PRZYSŁUGUJĄCYCH PACJENTOM ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NFZ;
 • możliwość wykonania badan diagnostycznych przysługujących pacjentom zgodnie z wytycznymi NFZ;
 • możliwość zamówienia wizyty domowej dla pacjentów leżących i obłożnie chorych;
 • możliwość pobrania materiału do badań laboratoryjnych dla pacjentów leżących i obożnie chorych;
 • uzyskanie zaświadczeń i skierowań lekarskich do specjalistów;
 • wykonanie szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży;
 • wykonanie zabiegów diagnostycznych na zlecenie lekarza;
 • profilaktykę i promocje zdrowia przez realizowanie programów edukacyjnych;
 • zabiegi pielęgnacyjne;
 • opiekę środowiskową nad rodziną;
 • zabiegi pielęgniarskie: m in. iniekcjie,krplówki,opatrunki, leczenie odleżyn;
 • udzielenie wizyt domowych;
 • wykonanie badania EKG;
 • wykonanie badania USG;
 • wykonanie badań w czasie wizyty w przychodni, takich jak: CRP, morfologia, mocz, cholesterol, cukier,
 • wykonanie testów na Covid-19
 • wykonanie przeciwciał na Covid-19.
 • Wykonania szczepień przeciw Covid-19.

Świadczenia w ramach POZ realizowane są w Poradni Medycyny Rodzinnej w Stubnie i Gabinecie Ogólnym w Kalnikowie (zgodnie z harmonogramem)

Świadczenia realizowane są w godzinach 08.00 – 18.00 (zgodnie z harmonogramem).

Świadczenia POZ dla naszych podopiecznych od poniedziałku do piątku po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy realizowane są w Szpitalu Wojewódzkim im Św. Ojca Pio w Przemyślu i Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.