Poznaj naszych specjalistów

podawanie dłoniTomasz Śliwiński

Specjalista geriatrii, specjalista medycyny rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych, dyrektor placówki

Grażyna Popiel - Śliwińska

Chirurg stomatolog, z-ca dyrektora, kierownik Poradni Stomatologicznej

Lekarz Tomasz Śliwiński

Jest absolwentem wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, którą ukończył w 1991 roku. Od 1992 roku pracuje w lecznictwie otwartym. specjalista geriatrii, specjalista medycyny rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych Posiada certyfikat lekarza medycyny podróży oraz certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej uprawniający do orzekania w zakresie kwalifikacji do uprawniania sportu przez dzieci i młodzieży Ukończył studia podyplomowe w Collegium Medicum UJ w Krakowie w zakresie Geriatrii i Opieki Długoterminowej oraz Psychogeriatrii z elementami neuropsychologii Jest absolwentem studiów podyplomowych z zarządzania ochroną zdrowia w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu Jest członkiem Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii; Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego; Towarzystwa Internistów Polskich; Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Lekarz dentysta Grażyna Popiel – Śliwińska

Jest absolwentką Wydziału Lekarsko – Dentystycznego Akademii Medycznej w Krakowie którą ukończyła w 1991 roku
Chirurg stomatolog. Od 1992 pracuje w lecznictwie otwartym