A A A

STOMATOLOGIA

 Bezpłatne świadczenia w ramach umowy z NFZ:

W Poradni Stomatologicznej w Stubnie realizowane są świadczenia stomatologiczne w zakresie leczenia ogólnostomatologicznego wszystkich ubezpieczonych ( w tym usługi protetyczne).
Wykaz bezpłatnych świadczeń stomatologicznych dostępny jest  gabinecie z uwzględnieniem dodatkowych świadczeń stomatologicznych przysługujących kobietom w ciąży i okresie połogu oraz dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

 

Świadczymy także usługi odpłatne w zakresie leczenia ogólnostomatologicznego, protetyki oraz drobnych świadczeń w zakresie chirurgii stomatologicznej