A A A

USŁUGI

 NZOZ Praktyka - Przychodnia Lekarsko- Stomatologiczną w Stubnie.

1.    Poradnia Medycyny Rodzinnej,

2.    Poradnia Stomatologiczna,

3.    Poradnia Ginekologiczno Położnicza – Gabinet Stubno,

4.    Poradnia Ginekologiczno Położnicza – Gabinet Huwniki,

5.    Poradnia Medycyny Sportowej,

6.    Gabinet Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych,

7.    Gabinet Położnej,

8.    Gabinet Ogólny w Kalnikowie.    

 

NZOZ świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ

  •  podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie lekarza, pielęgniarki, położnej i pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania oraz szczepień ochronnych
  • usługi stomatologiczne,
  • ambulatoryjne świadczenia w  zakresie położnictwa i ginekologii oraz medycyny sportowej) 

 

Świadczymy także  odpłatne usługi dla ludności w zakresie świadczeń nie gwarantowanych w/w zakresie oraz innych świadczeń nie zakontraktowanych

 

Wykonujemy badania sanitarna – epidemiologiczne, badania kierowców i kandydatów na kierowcę, szczepienia zalecane

 

 

 

W ramach realizacji projektu pn. „Budowa i wyposażenie „Wiejskiego Centrum Zdrowia ” w Stubnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej  1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wprowadzono  nowe usługi:

·         Diagnostyka  ultrasonograficzna przy użyciu nowoczesnego cyfrowego aparatu USG z możliwością teletransmisji danych

·         Kolposkopia – skuteczna diagnostyka szyjki macicy – badania w kierunku   diagnozowania raka szyjki macicy,

·         Telediagnostyka kardiologiczna – monitoring EKG

·         badanie  moczu zarówno w przychodni jak i z możliwością badania w domu pacjenta,

·         badanie EKG z przesyłem danych

·         Usługa rentgenodiagnostyki stomatologicznej z radiowizjografią

·         Usługa chirurgii stomatologicznej

·         Usługi stomatologiczne z użyciem kamery wewnątrzustnej

·         Badanie Holter ciśnieniowy - całodobowa rejestracja pracy serca u pacjenta